Saltar a continguts

TUTORIAL

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Apartats descriptius

Torre d'un castell escocès
Crear apartats basats en el patró Presentació-1

Aquest apartat està basat en el patró de menú Presentació-1.

Aquest patró sol utilitzar-se per a apartats amb continguts de tipus descriptiu, on es tracta de maquetar textos, imatges i espais buits per obtenir una pàgina "agradable" que té tota ella una unitat de significat

Els registres que la composen, son fragments que no tindria sentit destacar-los individualment a la pàgina d'inici (home) ni enviar-los en un butlletí electrònic. De fet cliCportal ja no ens dona aquesta opció per a continguts d'apartats com aquest.

Els mateixos criteris són vigents també per als apartats basats en els patrons Presentació-2 i Presentació-3

 

Les opcions de configuració de pàgina

En tots els apartats del vostre web trobareu sempre un enllaç per configurar la pàgina.

És molt recomanable que experimenteu amb les opcions disponibles comprovant els diferents resultats que podeu obtenir.

Per exemple, aquest apartat té la configuració d'imatges ampliades. Vol dir que si les imatges originals són prou grans, aquestes es mostraran a tota l'amplada de la columna. Això és independent de si heu marcat l'opció individual d'una imatge perque pugui ampliar-se en una finestra emergent.

Ciclistes entre vinyes
Per maquetar apartats basats en els patrons Presentació 1 i 2

Per maquetar apartats del web basats en els patrons de menú Presentació 1 i 2,  és molt útil seguir el següent procés:

1 - Fer-nos un esquema amb "paper i llàpiç" de com voldríem que quedés la distribució de textos i imatges.
 

2 - Carregar un mínim de 4 o 6 registres en blanc, és a dir sense posar-hi d'entrada cap text ni imatge, només modificant els valors d'ordre, per exemple (100 pel primer, 110 pel segon, 120, 130,...)

3 - Clicar sobre l'apartat (en el menú de l'esquerra) i veure com s'han col·locat els enllaços que ens permetran editar el contingut de cadascun dels registres que composaran la pàgina.

4 - D'acord amb el pla inicial, decidir on ens convé carregar una imatge, o un text, o només un títol, o simplement no posar-hi res perquè quedi un espai buit.

5 - Quan ja tenim els continguts carregats, si ens interessa canviar-ne algun d'ordre, podem modificar el seu valor d'ordre assignant-li un número que estigui entre els dels registres que ens convingui.

(Nota: per poder posar dues imatges al marge esquerra d'aquest text, hem dividit el text en 2 registres, així els punts 3,4 i 5 queden a l'altura de la segona imatge)

Fixa't en la varietat de composicions de pàgina que pots obtenir amb aquests patrons de menú:

Exemple 1a   Exemple 1b  

Exemple 2a   Exemple 2b  

 

Sobre aquest apartat...
Patró: Presentació-1     veure maqueta
Núm. registres: 8
Reg 1: imatge - Reg 2: text
Reg 3: text - Reg 4: imatge
Reg 5: imatge - Reg 6: text
Reg 7: imatge - Reg 8: text
Configuració pàg.: imatges ampliades